/ Schimmelaantastingen / Meeldauw

Meeldauw

Meeldauw
Echte / normale of valse meeldauw

Herkennen

(echte/normale]Meeldauw: De bladeren krijgen een grijs-witte kleur (witte meelachtige vlekken – schimmelpluis) waarna ze geel worden en verschrompelen. Zowel de bovenkant als de onderkant van het blad kunnen aangetast worden. Alleen levende delen worden aangetast.

Valse Meeldauw: Begint vaak als een witte meelachte vlekken met aan de onderzijde van de bladeren wit schimmelpluis. De aangetaste plekken worden in een later stadium bruin, met name de bladeren vertonen hoekige vlekken tussen de nerven. Aan de onderzijde van het blad ontstaan groenzwarte vlekken een dunne waas van violette sporen. De bladeren gaan rotten. Alleen levende delen worden aangetast.
Zie foto’s onderaan de pagina

Oorzaken

Aantasting treedt vooral op na een warme en droge periode gevolgd door een aantal vochtige dagen of omstandigheden (door water geven of regen). Optimaal voor de schimmel zijn een luchtvochtigheid boven 80% en een temperatuur van 10 tot 27 graden. Sporen worden verspreid door wind, dieren en regen waardoor naastgelegen planten makkelijk aangetast worden. De schimmel kan overwinteren op planten of afgestorven plantdelen voor enkele jaren.

Maatregelen

Meeldauw resistente rassen telen.

Zorg dat planten niet te dicht op elkaar staan en zorg voor een goede ventilatie/plantafstand zodat ze snel door wind en zon op kunnen drogen. Probeer planten zo gezond als mogelijk te houden door voldoende water te geven en door niet te overbemesten.

Zwaar aangetaste bladeren verwijderen. Bespuiten met een thee van heermoes: 300 gram heermoes in 10 liter water, 20 minuten laten koken, enkele uren laten trekken en verdunnen we 1 liter van de thee met 5 liter water. Andere oplossingen zijn spuitzwavel (of andere middelen op basis van zwavel) of chemische bestrijdingsmiddelen. Deze mogen niet vlak voor de oogst uitgevoerd worden. Al deze middelen hebben voornamelijk een preventieve werking en werken alleen bij een lichte aantasting. Grote aantastingen zoals wanneer het blad geheel bedekt is, kunnen niet bestreden worden.

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vier × vijf =