/ website / Notice & Takedown Procedure

Notice & Takedown Procedure

Heeft u klachten over tekst- en beeldmateriaal, stuit u op berichten die volgens u in strijd zijn met wettelijke voorschriften of die een inbreuk maken op rechten die u bezit, dan wordt u verzocht dit (onderbouwd met redenen en onder verwijzing van links naar het bedoelde materiaal) kenbaar te maken aan info@moestuinwiki.nl, wij zullen dan zo snel mogelijk reageren. Wij hanteren een melding- en verwijderingsprocedure.nnDeze procedure bestaat, na ontvangst van uw klacht of bericht, uit de volgende stappen:
  • Wij sturen u een bevestiging van ontvangst;
    nWij maken een voorlopige beoordeling van de gegrondheid van de klacht. Indien uw klacht aannemelijk is, zal de publicatie – in afwachting van verificatie – direct worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet aannemelijk of niet terecht is, zullen we u van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;nWij lichten de bron (e.a. de gebruiker) van de content of beelden waarop jouw klacht betrekking heeft, in over uw klacht en de aard daarvan en bieden hem/haar de gelegenheid om de klacht te weerleggen;nWij onderzoeken de klacht en laten u weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen / zullen nemen;nIndien het onderzoek aantoont dat uw klacht gegrond is, zullen wij het onderhavige materiaal definitief van moestuinwiki.nl verwijderen, tenzij u ons toestemming verleent om het materiaal op deze informatieve website te handhaven. Wij horen dan graag onder welke voorwaarden u daarmee akkoord gaat.

ENGLISH: To file a notice of infringement, you must provide a written communication (by email: info@moestuinwiki.nl) that sets out the reason of notice and URL to the webpage). If we receive proper notification of claimed copyright infringement, our response to such notices will include removing or disabling access to material claimed to be the subject of infringing activity

0 POST COMMENT
Rate this article
Notice & Takedown Procedure
5 (100%) 1 vote

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

13 + twintig =