/ Groenten / Rode kool

Rode kool


ZAAIEN


PLANTEN


PLANTAFSTAND


TUSSEN RIJEN


OOGSTEN

Februari - maart
Midden mei
75 cm
75 cm
Vanaf september
Naar verluid is rode kool een van de oudste koolsoorten. Het is een sluitkool: vele stijf tegen elkaar groeiende, overlappende bladeren die een gesloten krop vormen. Andere sluitkolen zijn witte kool, spitskool en savooiekool.

Zaaien van rode kool

Zaai rode kool vanaf eind Januari (onder koud glas of binnen) of vanaf Maart buiten voor in potjes, zaadbakjes of op een zaaibed. Er zijn vele verschillende rassen die allemaal op verschillende tijden gezaaid en geoogst kunnen worden (lente, zomer winter). Zaai geselecteerde rassen op de juiste tijd. Zo gebruik je voor bewaarkolen andere rassen dan voor lente rode kool.
Vul potjes of een zaaibakje met zaaigrond en druk de grond licht aan. Leg de zaadjes met ruime tussenafstand op de grond en bedek de zaden licht met zaaigrond zodat ze net niet meer zichtbaar zijn. Bevochtig indien nodig de zaaigrond met een vernevelaar. Plaats de zaaibakjes bij een temperatuur van 15-18 graden zodat de zaden snel en goed kunnen kiemen. Meer aandachtspunten voor het zaaien van rode kool lees je hier: zaaien.
Na ongeveer 5-10 dagen zijn de zaadjes gekiemd. Zet de rode kool nu op een lichte plaats, bijvoorbeeld in de koude kas of buiten als de temperatuur dat toelaat. Is het kouder dan 15-18 graden zet je ze binnen voor het raam. Let op dat ze zeker niet te warm staan. Kolen laten zich gemakkelijk verplanten. Verspeen rode kool vanaf twee-vier echte bladeren naar een groter potje (9 cm) of direct naar de vaste standplaats in de volle grond.

Planten van rode kool

De mooiste sluitkolen verkrijgt men op een voedzame, goed bemeste niet al te natte grond. Enkele tuinders melden ons dat de beste resultaten behaald worden met het planten op grond die niet recentelijk omgewoeld. Enkele van deze tuinders spitten/ploegen daarom in het najaar en planten zo rond mei-juni uit.
Planten van rode kool doet men vanaf half mei tot eind juni. Bij voorkeur hebben de plantjes dan een viertal echte bladeren en is de pot goed doorworteld. Plant de rode kolen tot net aan het hart en druk de grond stevig aan zodat de plantjes stevig staan. Doe eventueel nog wat kalk in het plantgat en plaats een net of koolkraag. Geef ruim water. Vergeet niet om plantjes die onder glas of binnen opgekweekt zijn eerst goed af te harden (wiki:Afharden). De plantafstand is afhankelijk van het type en ras (zie zaadzakje), meestal 60 x 60 cm.

Bemesten van rode kool

Rode kool vraagt een vruchtbare grond met voldoende stikstof en kalium. Werk ruim voor het planten van rode kool een flinke hoeveelheid verteerde mest of compost onder. Een kruiwagen per vierkante meter is ruim voldoende. Geef ongeveer een week voor planten nog een gift met bloed-, vis- en beenderenmeel en / of een bemesting van koemest- of kippenmestkorrels.
Enkele weken na het planten (4-6 weken) kan men de basisbemesting aanvullen met een organische bemesting door koemest- of kippenmestkorrels door de toplaag te werken en/of een dikke mulche van compost aan te brengen. Bijmesten met algemene (kunst)mest behoort ook tot de mogelijkheden. NPK12+10+18 is de bekendste en best verkrijgbare. Volg de aanwijzingen op de verpakking voor dosering en gebruik.

Verzorging van rode kool

De teelt van rode kool is vrij zorgeloos. Wel is het aan te raden om op warme dagen water te geven en de bedden onkruidvrij te houden. Verwijder gele, zieke of aangetaste bladeren.

Oogsten van rode kool

Oogst rode kool wanneer het formaat naar wens is en de kool stevig aanvoelt. Wacht niet te lang anders loop je het risico dat de kool gaat scheuren. Haal de plant indien mogelijk met wortel en al uit de grond en snijdt de rode kool met een deel van de stronk af. Oogst rode kool voor de vorst.

Wat er mis kan gaan:

Zie ziektes en plagen bij koolsoorten
Tip: Zaai de groenbemesters voederwikke, lupine of klaver onder kolen om onkruid te onderdrukken en de kolen te laten profiteren van de stikstof bindende eigenschappen van deze groenbemesters. Nadelen: moeilijk om bij te mesten, veel werk om ze niet te hoog te laten worden en ze ontrekken ook voedingstoffen en vocht).
0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

twee × 4 =